Kệ Liên Kết CITY-6E-9

Kệ Liên Kết CITY-6E-9

Kích thước:120*30*90cm, 60*30*90cm, 120*30*90cm,ván MFC dày 15ly, lưng kệ bằng MDF dày 5 ly, phủ melamin chống trầy vẽ trang trí có bánh xe di chuyển.