Cân Đồng Hồ MN562054

Cân Đồng Hồ MN562054

Mã sp: MN562054

Bằng nhựa VN , loại thông dụng , có chia vạch. Kèm các chi tiết để cân, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết (3,5x3,5x3,5)cm.